Autode rendihinnad on esitatud päeva kohta (24-tunnine periood).

Hind sisaldab:

TPVCA (kohustuslik liikluskindlustus);
KASKO (kindlustus õnnetusjuhtumi, varguse, loodusõnnetuse, kolmandate isikute tahtliku tegevuse korral);
käibemaks 21%;
Vastutuse vähendamise teenus kuni 0EUR;
Maanteeabi auto rikke korral;
Teemaks;
Lennujaama/raudtee tasud;
Keskkonnamaksud;
Talverehvi tasu (10. november – 01. aprill).

Hind ei sisalda:

Kohaletoimetamise tasu (eelistatud asukoht) – 25 € koos käibemaksuga;
Väljamaksetasu (eelistatud asukoht) – 25 € koos käibemaksuga;
Haldustasu (Nt: trahv liiklusrikkumiste eest) – 35 € koos käibemaksuga;
Autokahju haldustasu – 60 € koos käibemaksuga.

Täiendavad draiverid:

Lisadraiverid on lubatud. Iga lisajuhi tasu on 6,05 € koos käibemaksuga.

Juhiloa nõuded:

Iga rentnik peab esitama kehtiva originaaljuhiloa, millel on selge ülevaade juhi fotost. Samuti peab dokument olema korras ja dokumendis olev teave loetav. Dokument võib olla inglise, ladina või kirillitsa tähestikus. Kui liisinguvõtja luba ei ole inglise, ladina või kirillitsas, siis on vajalik rahvusvaheline juhiluba olemasoleva juhiloa tähestikulises järjekorras. Rentniku ja lisajuhtide sõidukogemus peab olema vähemalt 2 aastat.

Makseviisid ja maksekaardi nõuded:

Rendifirma aktsepteerib järgmisi makseviise:

  • Krediit- ja deebetkaardid (MasterCard ja Visa);
  • American Expressi kaarti ja sularaha ei aktsepteerita;

Sissemakse peab olema blokeeritud peamise juhi krediit- või deebetkaardil. Krediitkaart peab kehtima vähemalt 3 kuud alates viimasest rendikuupäevast. Juhul, kui klient ei esita kehtivat krediitkaarti, krediitkaart on kolmanda isiku nimel või krediitkaardil ei ole tagatisraha blokeerimiseks piisavalt vahendeid, jätab autorendi agent endale õiguse keelduda sõiduki rentimisest. Sel juhul makstud vahendeid ei tagastata.

Kui renditellimuse eest on tasutud kolmanda isiku krediit- või deebetkaardiga, võib autorendi agent nõuda luba või muid asjakohaseid dokumente tehtud makse seaduslikkuse tõendamiseks. Nõutud andmete esitamata jätmine võib kaasa tuua rendilepingu lõpetamise autorendibüroo algatusel.

Sõiduki klass/mudel:

Meie sõidukid on klassifitseeritud rühmadesse vastavalt rahvusvahelisele ACRISS koodistandardile.

Autot tellides valib ja kinnitab rentnik autoklassi, kuid mitte konkreetset automudelit. SIT & GO ei saa garanteerida konkreetset tootjat, mudelit või kütusetüüpi, välja arvatud juhul, kui on tellitud garanteeritud mudeligrupp, see on selgelt kirjas rentija broneerimisvautšeril.

Mis tahes dokumendis kujutatud sõiduk on ainult viitamiseks ja SIT & GO määrab oma äranägemise järgi sama, tellitud alternatiivse või kõrgema klassi auto.

Sõiduki seisukord:

Sõiduk tuleb tagastada kokkulepitud asukohta samas seisukorras nagu järeletulemise hetkel. Rentnik peab enne sõiduki kasutamist tagama sõiduki põhjaliku ülevaatuse.

Liisinguvõtja vastutab sõidukile järeletulemise hetkest selle tehnoseisundi säilitamise eest ning nõustub asjakohaste meetmetega, et vältida tarbetuid kulutusi või kahjusid. See hõlmab õlitaseme hooldust, rehvirõhu hooldust ja muid standardseid toiminguid. Kulud hüvitatakse tavaliselt vaid siis, kui rendifirma on selleks eelneva loa andnud.

Rentnik peab sõiduki tagastama puhtana (v.a. tavaline kulumine). Kui tagastatav sõiduk on määrdunud või kui istmed, istmepolster või vaibad on kahjustatud/määrdunud, tuleb välis- ja/või sügav-keemilise puhastuse eest lisatasu. See tasu sõltub tagastatava sõiduki tegelikust seisukorrast, kuid ei ole väiksem kui 25 EUR.

Väljaspool tööaega tagastatud sõiduki kahjustamise eest vastutab rentija kuni SIT & GO töötajad sõiduki üle vaatavad.

Õnnetusjuhtumikindlustus varguse, korvamatu kahju ja tulekahju korral:

Õnnetusjuhtumikindlustus ei sisaldu auto renditasus. Tulekahju, parandamatu kahju (auto kinnitatud mahakandmine) või varguse korral on kliendi vastutus võrdne 10% auto väärtusest.

Materiaalse kahju ja isikukahjude tsiviilvastutuskindlustuse maksimaalne summa:

Hüvitis on 5000000 eurot isikukahju ja 1000000 eurot varalise kahju eest.

Kaskokindlustus

Rahalisest vastutusest vabastamine õnnetusjuhtumite, varguste, loodusõnnetuste, kolmandate isikute tahtliku tegevuse korral KASKO kindlustusega ei kata rehvide, velgede, rummude, sõiduki salongi, küljepeeglite, tahavaatepeegli, auto klaaside, lukkude, šassii, siduri kahjustusi. , mootor, karter, katalüsaator ja radiaator. Samuti ei kata KASKO kindlustus kulusid aku laadimisele, võtmete kaotamisele, puksiirautole, avariijärgsetele taksoteenustele, tagatisrahale sõiduki väljavahetamiseks ja renditud sõiduki remondi ajal kaotatud rendipäevade hüvitamiseks. Allpool on tabel frantsiisi suurustega autoklasside kaupa:

Sõiduki ülevaatus:

Üürniku kohustus on tagada sõidukile ülevaatus nii sõidukile järeletulemisel kui ka tagastamisel. Rentnik peaks enne ülevaatusakti allkirjastamist ja rendi alustamist veenduma, et sõiduki kahjustused on märgitud sõiduki seisukorra kirjeldusse ja veel katmata kahjustused.

Auto tagastamise käigus kontrollitakse sõidukit uute lepingus nimetamata vigastuste suhtes. Kui sõiduk tagastatakse määrdunud, tehakse ülevaatus peale sõiduki pesu.

Kõik kella 20.00-08.00 tagastatud sõidukid vaadatakse üle alles järgmisel päeval tööajal (kell 8.00-20.00), kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul alates üürniku rendilepingus märgitud auto tagastamise ajast. kokkuleppele. Rentnik vastutab sõiduki seisukorra eest kuni sõiduki ülevaatuseni. Auto seisukorra muutumisest, kui see on toimunud, teavitab autorendifirma rentijat 24 tunni jooksul.

Sõidukite rikked, õnnetused ja asendusautod:

Sõiduki rikke või avarii korral Balti riikides (Leedus, Lätis või Eestis) võib liisinguandja anda rentnikule asendusauto 24 tunni jooksul alates rikkest teavitamisest või rikke põhjuse väljaselgitamisest, kui selle põhjus on. jaotust ei saa kohe kindlaks teha. Olenevalt tõrke põhjusest võidakse kohaldada tasusid. Kui sõiduk läheb rikki või juhtub õnnetus väljaspool Balti riikide (Leedu, Läti, Eesti) territooriumi, peab rentnik võtma kasutusele kõik vajalikud meetmed, et sõiduki rike võimaluste piires kõrvaldada, samuti transport liisinguandja juurde. auto väljastuspunkt ja sellega seotud kulud.

Suitsetamise eeskirjad:

SIT & GO-l on kõigis sõidukites suitsetamise keeld. Suitsetamiskeelu reeglite eiramine toob kaasa trahvi. Lepingu rikkumiseks loetakse ka järgmisi juhtumeid, kui sigareti (või sigari) suitsu lõhna ja/või nähtava tuha ja suitsu tekkimist. Tasud on täpsemalt kirjas kahjude nimekirjas, mille leiab rendipunktist. Sigareti (või sigari) suitsu/tuha eemaldamise eest tuleb tasuda minimaalselt 150 €.

Loomade transport:

Loomade rentimine on renditud sõidukites rangelt keelatud, välja arvatud juhul, kui nad on transpordipuurides. Kui üürileandja tuvastab, et autos on veetud loom ilma puurita, on ettevõte sunnitud tegema kogu auto põhjaliku puhastuse, mille kulud kannab rentnik.

Broneeringu kinnitus (vautšerid):

Laenutuspunkti saabumisel nõutakse voucheri kinnitust. Ilma kinnituseta võib autorendi agent rentijalt tasu võtta vastavalt kohalikele tariifidele. Pange tähele: SIT & GO ei vastuta ülemääraste üüride eest, kui vautšerit ei antud sõidukile järeletulemise ajal kohalikule esindajale. Kui nõutud või kehtetuid dokumente ei esitata või kui krediit- või deebetkaardil ei ole piisavalt raha, võib autorendi agent keelduda sõiduki vabastamisest ja ettemakstud raha ei tagastata.

Tööaeg:

SIT & GO Leedu tööaeg on 08:00-20:00. Pühade ajal võivad kehtida teatud kohalikud piirangud. Võtke ühendust kohaliku kontoriga. Laenutuspunktid võivad olla suletud kogumis- ja tagastamispäevadel jõuludel, aastavahetusel, lihavõttepühadel ja muudel riigipühadel (riigipühadel). Palun kontrollige broneerimisel.

Peale- ja äratoomine väljaspool tööaega:

Teenused on saadaval väljaspool lahtiolekuaegu 25 euro suuruse lisatasu eest (tasutakse kohapeal). See tasu on tasuta ainult siis, kui ostate täieliku lahtiütluse.

Puudumise/viivituse eeskirjad:

Broneering on aktiivne 2 tundi alates märgitud järeletulemise ajast. 2 tunni möödudes muutub broneering kehtetuks ning kliendi saabumisel pärast seda aega ei garanteerita sõidukit või broneeritud klassi. SIT & GO esindaja võib pakkuda alternatiivset autoklassi või muud võimalust autorenditeenuse osutamiseks, kuid hinnad võivad erineda algsest broneeringuhinnast.

Üürniku poolt antud lennunumbrid on ainult informatiivsed. Üürnik peab teatama hilinemise põhjustest.

Rendi pikendamine:

Autorendipunkt ei pruugi alati rendiperioodi pikendada. Kui rendifirma on nõus üürilepingut pikendama, arvestatakse üüri vastavalt päeva kehtivatele määradele, mis võivad olla esialgsest broneeringuhinnast kõrgem või madalam.

Ebaseaduslik üürilepingu pikendamine:

Kui rentnik ei lepi liisinguandjaga eelnevalt kokku rendilepingu pikendamises ja ei saa rendileandjalt kinnitust autorendi edukaks pikendamise kohta, rakendatakse rendisummast suuremat sunniraha ja liisinguvõtja kantakse musta nimekirja. . Tasud on täpsemalt kirjeldatud kahjutasu kokkuvõttes, mille leiab rendipunktist.

Varajane tagastamine / kasutamata rendipäevad:

Kui otsustate renditud sõiduki tagastada varem kui rendilepingus ette nähtud, siis kasutamata päevade eest raha ei tagastata. Samuti ei tagastata raha, kui autole järgi viivitatakse, rentnik ei jõudnud broneeringus märgitud päeval ja/või kellaajal või teenus tühistati broneeringu alguses.

Hiline tagastamine:

Sõiduk antakse rendile rendilepingus märgitud lepinguperioodiks. Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud tagastuskuupäev ja kellaaeg salvestatakse graafiku kohaselt. Kui sõiduk tagastatakse pärast broneerimisel märgitud perioodi, rakendub lisapäev/päevad või viivistasu.

Auto tarne lubatud viivitusaeg: 1 tund.

Muudatused:

Broneeringu muutmiseks on vajalik sellest kirjalikult (e-posti teel või kliendi platvormi kaudu) teada anda vähemalt 24 tundi enne rendiperioodi algust. Telefoni muudatusi ei aktsepteerita. Muudatustaotluse täitmine ei ole garanteeritud, iga taotlus sõltub selle päeva asjaoludest ja taotluse sisust.

Kütusepoliitika:

Kütusepoliitika on “nii palju kui praegu”. Rentnik vastutab sõiduki tagastamise eest sama koguse kütusega, mis on märgitud liisingu alguses. Auto tagastamine väiksema kütusega toob kaasa tankimistasu ja puuduoleva kütusekoguse. Maksude vältimiseks on soovitatav auto tagastada sama kütusega. Samuti on soovitatav enne reisi alustamist veenduda, et rendilepingus märgitud kütusekogus vastab tegelikule armatuurlaual kuvatavale kütusekogusele.

Läbisõit:

Sõiduki läbisõit on piiratud 150 km/ööpäevas.

Läbisõidulimiidi ületamisel tuleb tasuda 0,15 € kilomeetri kohta.

Piiramatu läbisõidu tagamiseks on saadaval eripakkumised.

Võtme kadu:

Autovõtmete kaotamisel on vajalik koheselt teavitada rendipunkti. SIT & GO jätab endale õiguse võtta võtmete kaotsimineku või kahjustumise korral tasu. Kui sõiduk on varastatud ja võtmeid rendikohta ei tagastata, vastutab rentnik täielikult auto varguse eest. Võtmete kaotamist käsitletakse ettevaatamatusena ja selle tagajärje puhul ei kehti vastutuse vähendamise teenus ega kindlustuspakett. Üürnik vastutab kõik kulud, mis on seotud uute võtmete valmistamise, luku vahetamise, remondiga.

Trahvid, trahvid ja haldustasud:

Parkimis- ja liiklusrikkumiste ning trahvide tasumise eest vastutab iga üürnik. Makse hilinemisel või kõikidel juhtudel, kui liisinguandjat teavitatakse liiklusrikkumisest, rakenduvad haldustasud.

Ühesuunaline rent:

Rentniku soovil saab auto tagastada teises auto tagastuspunktis, millele lisanduvad auto tagastustasud. Allpool on hinnatabel:

Vilniuse lennujaam Vilniuse vanalinn/bussi- ja rongijaam Kaunase lennujaam Kaunase vanalinn/bussi- ja rongijaam Palanga lennujaam Palanga bussijaam Klaipėda vanalinn/bussi- ja rongijaam Riia lennujaam Tallinna Lennujaam
Vilniuse lennujaam

15

30

30

80

80

90

115

210

Vilniuse vanalinn/bussi- ja rongijaam

15

30

30

80

80

90

115

210

Kaunase lennujaam

30

30

15

80

80

90

115

210

Kaunase vanalinn/bussi- ja rongijaam

30

30

30

80

80

90

115

210

Riia lennujaam

50

50

50

50

50

50

50

50

Abi ja info number:

+37060023699

Kõik pretensioonid esitatakse kirjalikult e-posti teel. email info@sitandgo.lt 30 päeva jooksul peale rendiperioodi lõppu. SIT & GO püüab iga juhtumi võimalikult kiiresti lahendada, kuid juhul, kui avaldus esitatakse pärast määratud perioodi, ei pruugita juhtumit arvesse võtta. Kui üürileandja viimasest kirjast arvates 30 päeva jooksul üürnikule vastust ei saada või juhtumiks vajalikku teavet muul viisil ei esitata, loetakse juhtum lõppenuks ja juhtumi lahendamiseks edasisi meetmeid ei võeta. .

Andmekaitse üldmäärus (GDPR):

Kogu privaatsus- ja andmekaitseteave, mida SIT & GO järgib, sisaldub meie privaatsuspoliitikas aadressil www.sitandgo.com/privacy-policy

Sõiduki jälgimisseadmed:

Mõned meie sõidukid on varustatud telemaatikaga, mida kasutatakse vastavalt meie andmekaitsepoliitikale.

Tühistamiseeskirjad:

Üürniku broneering tuleks tühistada kirjalikult vähemalt 24 tundi enne üürimise algust või tühistada SIT & GO veebisaidil oleva konto kaudu. Telefoni teel tehtud tühistamisi vastu ei võeta.

Tühistamise haldustasu:

Etteteatamistähtaeg on 24-tunnine periood enne autorendi algust, mitte kalendripäev.

Tühistamisavaldus 7 või enam päeva enne alguskuupäeva: ettemakstud summa tagastamisel lisandub 15 € haldustasu;
Tühistamisteade 3-6 päeva enne alguskuupäeva: tagastatakse 50% ettemakstud summast;
Tühistamisteade 2 päeva enne alguskuupäeva: tagastatakse 25% ettemakstud summast;
Tühistamisteade 0-1 päeva enne alguskuupäeva: tasutud summat ei tagastata.

Kõigi ettemakstud broneeringute puhul kehtib minimaalne tühistamistasu 15 eurot.

Iga broneeringu puhul, mille ettemakse summa on alla 15 euro, ettemakstud broneeringut ei tagastata, olenemata tühistamissoovi tegemise ajast.

Kui makseviisiks on “maksa kohapeal” ja üürnik kohale ei tule, siis tasutud broneerimistasu ei tagastata

Tingimused kinnitatud 2020. aasta mais. Teavet saab igal ajal kohandada.